Neurodydaktyka

STUDIA PODYPLOMOWE w Poznaniu i Pile. Propozycja dla coachów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli i wszystkich pasjonatów poznawania ludzkiego mózgu w celu stymulowania rozwoju drugiego człowieka.

Slide 1

Nagroda JM Rektora

W 2015 roku zostałem uhonorowany najwyższą nagrodą dla pracownika naukowo-dydaktycznego, jaką jest Nagroda JM Rektora. Wyróżnienie to otrzymałem za pracę na rzecz rozwoju uczelni oraz kreowanie promocji naszego sztandarowego kierunku doradztwo i coachingu.

Nagroda Studentów

W 2016 r. zostałem wyróżniony z grona wykładowców nagrodą przyznaną przez pierwszych absolwentów kierunku studiów licencjackich z doradztwa i coachingu. Nasza trzyletnia współpraca okazała się nie tylko intelektualną przygodą, ale również szansą budowania wartościowych relacji.

Neuronauka

"Neuronauka od podstaw. Vademecum" to książka, którą napisałem z myślą o osobach wykonujących zawody pomocowe. Staram się w przystępny sposób ukazać najbardziej złożone mechanizmy leżące u podstaw ludzkiej aktywności umysłowej czy poznawczej.

Wymiana idei

Linkedin to dobre miejsce na spotkanie osób o podobnych zainteresowaniach, gotowych wymieniać się ideami i poznawać inny punkt widzenia. Wszystkich chętnych na taki transfer myśli zapraszam do kontaktu. Wiedza jest żywa, kiedy się nią dzielimy. I to najlepsza okazja do jej pomnażania.

Moje zainteresowania naukowe plasują się w interdyscyplinarnym obszarze kognitywistyki. Łączę zamiłowanie do historii badań układu nerwowego człowieka ze współczesną wiedzą neuropsychologiczną, neuropedagogiką oraz neuronauką wykorzystywaną w marketingu i biznesie.